Dodanie opinii na temat samochodów, których numer VIN wskazuje na datę powstania starszą, niż 2010 rok, może nie być możliwe. Jest to spowodowane ciągłą rozbudową bazy numerów VIN.